About

MINE by T.I.T.S.

Mine : a rich source

Mine : an explosive device

Mine : something that belongs to me

Mine : to dig in… in order to obtain something precious

“Mine” is a physical concert/operetta about the sense of possessing and the instinctual drive within human nature to make territories, to own things, to claim space. Does our personal universe reflect the larger social cosmos?

Welcome on a journey into the obsession of possessing.

Enjoy the ride.

Concept: Nela H. Kornetová (CZ/NO)

Performers: Lærke Grøntved (DK), Tobias Shaw (DK), Josephine Kylén-Collins (SE) & Nela H. Kornetová

Sound design: Björn Honsson (SE)

Scenography, light, costume: Heidi Dalene (NO)


V češtině:

MINE : bohatý zdroj

MINE : něco, co mi patří

MINE : mina, výbušné zařízení

MINE : rýt či hloubit za účelem zisku něčeho vzácného

MINE je audio-vizuální performancí nezávislého skandinávsko-českého kolektivu T.I.T.S., která překračuje hranice několika žánrů. Tento „fyzický koncert/operetta“ zkoumá smysl pro vlastnictví a naši hluboce zakořeněnou instinktivní touhu vlastnit a potřebu se vymezovat. Performance je založená na intenzivní součinnosti zvuku, hlasu, pohybu, světelného designu a kostýmů tak, aby zprostředkovávala osobní zkušenost s naším každodenním „mít či nemít“, prosazováním svých nároků na osobní prostor, ale také na věci, nebo dokonce na ostatní lidi. Odraží kosmos našich malých životů celospolečenské univerzum?

Koncept: Nela H. Kornetová (CZ/NOR)

Performeři: Lærke Grøntved (DK), Tobias Shaw Petersen (DK), Josephine Kylén-Collins (SWE)

Zvukový design: Björn Hansson (SWE) & Nela H. Kornetová

Scenografie, světla, kostýmy: Heidi Dalene (NOR)